Chất bột trung hòa hóa chất axit Spilfyter 440010

Chất bột trung hòa hóa chất axit Spilfyter 440010

Size
Price:

Read more »

Chất bột trung hòa hóa chất axit Spilfyter 440010 qua quy trình thay đổi màu sắc cho phép bạn biết khi nào các axit được an toàn để xử lý. Giảm thiểu rủi ro!

Chất bột trung hòa hóa chất axit Spilfyter 440010 trung hòa axit, dạng thấm dạng hạt, không dùng cho axit Hydrofluoric hoặc Hydrazine.

Kích thước thùng chứa 10 lb.,

Chất bột trung hòa hóa chất axit Spilfyter 440010 qua quy trình thay đổi màu sắc cho phép bạn biết khi nào các axit được an toàn để xử lý -Giảm thiểu rủi ro!

Chất bột trung hòa hóa chất axit Spilfyter 440010 với công thức khô KOLOR-SAFE được cô đặc và trung hòa khoảng hai lần lượng axit làm chất trung hòa lỏng.

Trung hòa cục bộ axit nồng độ đến 50%.
» 1kg sản phẩm có khả năng trung hoà được tới 7L axít (tùy loại axít và nồng độ axít).

Bột thấm trung hòa axit Spilfyter 440010 là một sản phẩm chống rò rỉ chuyên nghiệp;

Bột thấm trung hòa axit Spilfyter 440010 là một loại bột chất trung hòa axit khi bị rò rỉ có thành phần chất xử lý nhanh chóng an toàn, màu sắc đặc trưng của sản phẩm có giúp xác định sự an toàn và làm sạch của sự cố tràn chất độc hại.

Các tính năng và lợi ích

Bột thấm trung hòa axit Spilfyter 440010 là một sản phẩm chống rò rỉ chuyên nghiệp;

Sản phẩm với quá trình biến màu đặc trưng, có thể hiển thị rõ ràng cho dù chất rò rỉ các thành phần có tính axit đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa tác nhân trung hòa, và có thể làm sạch một cách an toàn;

Chất trung hòa khô cũng cung cấp công thức đặc biệt cho axit flohydric (HF);

Cũng cung cấp gói kết hợp ứng cứu khẩn cấp;

Chất bột trung hòa hóa chất axit Spilfyter 440010

Chất bột trung hòa hóa chất axit Spilfyter 440010

Chất bột trung hòa hóa chất axit Spilfyter 440010

Chất bột trung hòa hóa chất axit Spilfyter 440010

Chất bột trung hòa hóa chất axit Spilfyter 440010


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *