Chai bảo vệ sơn ô tô 3M 38600

Chai bảo vệ sơn ô tô 3M 38600

Size
Price:

Read more »

Chai bảo vệ sơn ô tô 3M 38600 là một sự thay thế tuyệt vời cho các chất bịt kín sơn, sơn mài, sáp và các loại sơn silicone khác được sử dụng cho các bề mặt bên ngoài xe. 
Sản phẩm chai bảo vệ sơn ô tô 3M 38600 này nên được áp dụng bởi thợ chuyên nghiệp. Chứa silicone.
Chai bảo vệ sơn ô tô 3M 38600 công thức đặc biệt cho các bề mặt sơn mới hơn để cung cấp một rào cản bền, lâu dài và có độ bóng cao cho các yếu tố môi trường chung.
Chai bảo vệ sơn ô tô 3M 38600 công thức đặc biệt cho bề mặt sơn mới hơn.
Bền chặt
Lâu dài
Chai bảo vệ sơn ô tô 3M 38600

Chai bảo vệ sơn ô tô 3M 38600

Chai bảo vệ sơn ô tô 3M 38600

Chai bảo vệ sơn ô tô 3M 38600

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *