Bông lọc bụi G3 15mm

Bông lọc bụi G3 15mm

Size
Price:

Read more »

Bông lọc bụi 15mm mục đích: các đối tượng chính của bộ lọc: ≥ 5 micron, lọc bụi thô, đặc biệt là điều hòa không khí, xe lửa, tàu điện ngầm và hệ thống lọc không khí khác.
Bông lọc bụi 15mm hiệu quả lọc G3
 
Mô tả sản phẩm
Bông lọc bụi 15mm lọc khí đầu vào (hiệu quả G3 \ G4)
1, Bông lọc bụi 15mm có thể làm sạch được, vững mạnh.
2, Bông lọc bụi 15mm sức đề kháng ban đầu thấp.
3, Bông lọc bụi 15mm không cháy tạo thành ngọn lửa.
4, Bông lọc bụi 15mm đàn hồi.
5, Bông lọc bụi 15mm kinh tế và thực tế.
Bông lọc bụi G3 15mm

Bông lọc bụi G3 15mm

Bông lọc bụi G3 15mm

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *