Bông lọc bụi G1 màu xanh lá cây

Bông lọc bụi G1 màu xanh lá cây

Size
Price:

Read more »

Độ dày 5mm, 1 mặt bông trắng thưa , 1 mặt khít màu xanh lá cây giữ bụi hiệu quả

Bông lọc bụi G1 màu xanh lá cây
KT: 2m x 20m x dày 5mm
Cấu tạo: 1 mặt bông trắng thưa, 1 mặt khít màu xanh lá cây
Bông lọc bụi G1 màu xanh lá cây

Bông lọc bụi G1 màu xanh lá cây

Bông lọc bụi G1 màu xanh lá cây

Bông lọc bụi G1 màu xanh lá cây

Bông lọc bụi G1 màu xanh lá cây

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *