Bông lọc bụi G1 5mm

Bông lọc bụi G1 5mm

Size
Price:

Read more »

Bông lọc G1 5mm mật độ vật liệu lọc tổng hợp và có thể chứa nhiều bụi hơn trong đó kéo dài tuổi thọ của hệ thống lọc hepa.
Bông lọc G1 5mm thực tế và tiết kiệm, áp suất thấp, lượng bụi cao, sử dụng đơn giản.
Bông lọc G1 5mm chủ yếu được sử dụng trong bộ lọc sơ cấp của hệ thống lọc, lọc  hạt và bụi ≥ 5. 
Bông lọc G1 5mm sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau: sơn, công nghiệp mạ điện, xử lý bề mặt và xử lý chất thải,  xây dựng thông gió, xây dựng công cộng, điều hòa không khí công nghiệp, ngành công nghiệp gia dụng, ô tô, điện tử, dược phẩm và công nghiệp thực phẩm, đồ gỗ, hệ thống của lĩnh vực lọc không khí. 
Bông lọc bụi G1 5mm

Bông lọc bụi G1 5mm

Bông lọc bụi G1 5mm

Bông lọc bụi G1 5mm

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *