Bộ Vỏ màng RO gia đình

Bộ Vỏ màng RO gia đình

Size
Price:

Read more »

Dùng chứa 1 màng RO công suất nhỏ, dùng cho gia đình, dân dụng

Bộ Vỏ màng RO gia đình
Thành phần: 1 vỏ nhựa trắng chứa 1 màng RO dân dụng
2 cút nối dần nước
1 van 1 chiều
2 nẹp thân dùng cố định vỏ màng

Ứng dụng: chưa màng RO Dow (TW30-1812-50, TW30-1812-75, TW30-1812-100HR) hoặc màng RO LG Hàn Quốc....
Đông Châu cung cấp giá sỉ màng RO Dow USA, GE - USA, LG Hàn Quốc, Vontron, Runmo...
Và vỏ inox chứa màng 4040, 8040 và vỏ nhựa chứa màng nhỏ dân dụng
028.6270 2191, lienhe@dongchau.net
Bộ Vỏ màng RO gia đình

Bộ Vỏ màng RO gia đình

Bộ Vỏ màng RO gia đình

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *