Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc

Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc

Size
Price:

Read more »

Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc áp lực vận hành tối đa là 10 Bar

Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc kích cỡ cho túi # 02

Thiết kế hai đường hàn độc đáo

Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc rổ hỗ trợ bằng thép không gỉ

Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc áp lực vận hành tối đa là 10 Bar

Nhiệt độ hoạt động tối đa 160 oC với vòng đệm Viton

Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc với bu lông cố định vỏ bình

Chân có thể điều chỉnh được.

Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc

Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc

Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc

Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc

Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc

Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc

Bình lọc 1 túi size 2 Trung Quốc


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *