Bình lọc 1 lõi 20 inch DOE Trung Quốc

Bình lọc 1 lõi 20 inch DOE Trung Quốc

Size
Price:

Read more »

Bình lọc 1 lõi 20 inch DOE Trung Quốc cho các ứng dụng công nghiệp nói chung loại bỏ các hạt từ các dòng chất lỏng, thường là một bộ lọc thô giúp hỗ trợ các thiết bị tách hạt mịn hơn. 

Bình lọc 1 lõi 20 inch DOE Trung Quốc thiết kế tiêu chuẩn nhưng có thể thích nghi với nhiều thiết kế, cấu hình và kích cỡ của hộp lọc. 

Bình lọc 1 lõi 20 inch DOE Trung Quốc lý tưởng trong các ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp chế biến, bao gồm thực phẩm và nước giải khát, dược phẩm, bán dẫn, hóa học, xử lý nước và khắc phục hậu quả.

Bình lọc 1 lõi 20 inch DOE Trung Quốc

Bình lọc 1 lõi 20 inch DOE Trung Quốc

Bình lọc 1 lõi 20 inch DOE Trung Quốc

Bình lọc 1 lõi 20 inch DOE Trung Quốc

Bình lọc 1 lõi 20 inch DOE Trung Quốc

Bình lọc 1 lõi 20 inch DOE Trung Quốc


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *