Bao phủ đầu ngón tay phòng sạch

Bao phủ đầu ngón tay phòng sạch

Size
Price:

Read more »

Bao phủ đầu ngón tay phòng sạch có một tác nhân chống tĩnh kết hợp với vật liệu để có điện trở suất phù hợp. 

Bao phủ đầu ngón tay phòng sạch không có bột, không có clo, không có lưu huỳnh, không chứa Protein và không có Silicone. 

Bao phủ đầu ngón tay phòng sạch có thể được sử dụng trong việc xử lý và lắp ráp các thiết bị ESD Cấp II. Những ngón tay này có khả năng chịu dầu, dầu mỡ và hóa chất tuyệt vời.

Bao phủ đầu ngón tay phòng sạch

Bao phủ đầu ngón tay phòng sạch

Bao phủ đầu ngón tay phòng sạch

Bao phủ đầu ngón tay phòng sạch

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *