Băng keo hai mặt 3M 93015

Băng keo hai mặt 3M 93015

Size
Price:

Read more »

Băng keo hai mặt 3M 93015 là băng keo hai mặt  là keo 2,7LS (0,069mm) 300LSE, 0,5 mil (0,01 mm). Vỏ bọc polyester, 2,7 mil (0,069mm), 4,2 mil (0,11 mm) lớp phủ kraft polycoated. 

Băng keo hai mặt 3M 93015 có một màng có thể thêm độ ổn định kích thước cho bọt và các chất nền khác và cũng giúp dễ dàng xử lý băng trong khi rạch và cắt. 

Độ bền liên kết của băng keo hai mặt 3M 93015 tăng lên như một hàm thời gian và nhiệt độ và có độ bám dính ban đầu rất cao.

Băng keo hai mặt 3M 93015

Băng keo hai mặt 3M 93015

Băng keo hai mặt 3M 93015

Băng keo hai mặt 3M 93015


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *