Băng keo 2 mặt 3M 9080

Băng keo 2 mặt 3M 9080

Size
Price:

Read more »

Băng keo 2 mặt 3M 9080 là băng keo có lớp phủ giấy polycoated.

Keo dính cao thích hợp cho nhiệt độ cao và liên kết với vật liệu LSE.

Băng keo 2 mặt 3M 9080 được chế tạo đặc biệt cho các ứng dụng nối tốc độ thấp và tốc độ cao, theo sau nếu được yêu cầu bởi thiết lập nhiệt hoặc các điều kiện xử lý dựa trên lò khác.

Băng keo 2 mặt 3M 9080 tạo liên kết tuyệt vời với giấy và nhiều chất dẻo bao gồm polyethylene, polypropylene và PVC.

Băng keo 2 mặt 3M 9080

Băng keo 2 mặt 3M 9080

Băng keo 2 mặt 3M 9080

Băng keo 2 mặt 3M 9080

Băng keo 2 mặt 3M 9080

Băng keo 2 mặt 3M 9080

Băng keo 2 mặt 3M 9080


Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *