1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

Size
Price:

Read more »

Là Giấy lọc định lượng 541, nhanh 22 um, 55 mm, không tro, dùng lọc cặn và đốt cân chính xác lượng cặn trong dung dịch cần lọc

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

Ứng dụng: dùng lọc dung dịch hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học, lọc cặn trong phòng thí nghiệm hóa hộc, Y - sinh học, môi trường...

Đông Châu cung cấp giá sỉ giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

02862702191, lienhe@dongchau.net

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

1541-055 Giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *