1003-150, Giấy lọc số 3 đường kính 150mm

1003-150, Giấy lọc số 3 đường kính 150mm

Size
Price:

Read more »

Là loại giấy lọc định tính trung bình 6 micron, đường kính 150mm

Giấy lọc số 3 đường kính 150mm

Mã hàng: 1003-150, lọc định tính (không cân cặn, không đốt sấy)

Ứng dụng: lọc sạch cặn dung dịch, lọc cặn hóa chất trong phòng thí nghiệm hóa học, phòng thí nghiệm sinh học, địa chất...

Đông Châu cung cấp giấy lọc Whatman cho phòng thí nghiệm

02862702191, lienhe@dongchau.net

1003-150, Giấy lọc số 3 đường kính 150mm

1003-150, Giấy lọc số 3 đường kính 150mm

1003-150, Giấy lọc số 3 đường kính 150mm

1003-150, Giấy lọc số 3 đường kính 150mm

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *